Vissers vrezen verbanning van de Noordzee

NL27RABO 0311079636 tnv:Stichting Eendracht maakt Kracht

Aanlandplicht

Discardban – EN Subtitled

Obligation De Debarquement – FR -Sous-titre

Aanlandplicht

Aanlandplicht

In het leven geroepen door de EU om verspilling van vis te voorkomen, de visser te stimuleren om selectiever  te vissen, maar ook daar is een grens aan, want met het selectiever vissen gaat ook marktwaardige vis verloren. Lees meer…

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden zijn er al in grote getale , langs de Nederlandse kust,(Vibeg gebieden) en overal op de Noordzee  en aangrenzende wateren. Ze zijn er al en er zijn potentiële gebieden die op de nominatie staan om gesloten te worden voor de visserij. Lees meer…

Windmolenparken

Windmolenparken

Energiebedrijven, multinationals, regeringen etc, doen er alles aan om de zee vol te planten met zgn windfarms om zodoende maar te voldoen, dat voor een bepaalde tijd, er zoveel % van de energie welke op het land gebruikt… Lees meer…

Tégen windmolenparken op zee en tégen Europese aanlandplicht

 VISSERS DEMONSTREREN IN AMSTERDAM

Visserijhavens, dinsdag 29 mei – Zaterdag 2 juni protesteren honderden Nederlandse en Belgische vissers in Amsterdam tégen windmolenparken op zee en tégen de aanlandplicht (voor babyvisjes). “Beide zijn catastrofaal voor de vloot”, zegt Job Schot van de 125 kotters tellende actiegroep EMK. De vissers verzorgen een vlootschouw op het IJ, bieden een petitie aan en demonstreren op de Dam.

Lees verder….

2018.5.29 aankondiging visserijdemonstratie

 

 

 

 

INTRODUCTIE

VISSERS VREZEN VERBANNING NOORDZEE

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, waar vissers week in week uit proberen een visje te verschalken. Dat lukt ze de laatste jaren goed omdat de visbestanden er uitstekend voor staan. Zij vissen al lange tijd binnen de door de EU vastgestelde quota, bovendien steekt de sector veel energie in duurzaamheidsprojecten waar de overheid en het onderzoeksinstituut IMARES nauw bij betrokken zijn. Echter, milieuorganisaties maken steeds mee de dienst uit op de Noordzee. De ngo’s claimen gesloten gebieden op locaties waar vissers hun vangstbestekken hebben. De mogelijkheid om op aantrekkelijke locaties te vissen neemt zienderogen af. De vissers vrezen op die manier verbanning van de Noordzee!!