Discardban

Discardban

In het leven geroepen door de EU om verspilling van vis te voorkomen, de visser te stimuleren om selectiever  te vissen, maar ook daar is een grens aan, want met het selectiever vissen gaat ook marktwaardige vis verloren. Lees meer…

Windmolenparken

Windmolenparken

Energiebedrijven, multinationals, regeringen etc, doen er alles aan om de zee vol te planten met zgn windfarms om zodoende maar te voldoen, dat voor een bepaalde tijd, er zoveel % van de energie welke op het land gebruikt… Lees meer…

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden zijn er al in grote getale , langs de Nederlandse kust,(Vibeg gebieden) en overal op de Noordzee  en aangrenzende wateren. Ze zijn er al en er zijn potentiële gebieden die op de nominatie staan om gesloten te worden voor de visserij. Lees meer…

sticker

AANLANDPLICHT NEKT EUROPESE VISSERS

De aanlandplicht, Artikel 15 van de GVB-verordening , is voor Europese vissers onwerkbaar en invoering ervan moet direct stoppen. Als de invoering volgens plan wordt doorgedrukt, is dat catastrofaal voor de totale vissector. Niet alleen voor de Europese vissersvloot, maar ook voor aanverwante bedrijven (toeleveranciers en visverwerking).

Teken de petitie!

NL27RABO 0311079636 tnv:Stichting Eendracht maakt Kracht

De Nederlandse, Belgische en Duitse kottervloot zijn vanaf de millenniumwisseling sterk in omvang geslonken.

 

 

 

 

INTRODUCTIE

VISSERS VREZEN VERBANNING NOORDZEE

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, waar vissers week in week uit proberen een visje te verschalken. Dat lukt ze de laatste jaren goed omdat de visbestanden er uitstekend voor staan. Zij vissen al lange tijd binnen de door de EU vastgestelde quota, bovendien steekt de sector veel energie in duurzaamheidsprojecten waar de overheid en het onderzoeksinstituut IMARES nauw bij betrokken zijn. Echter, milieuorganisaties maken steeds mee de dienst uit op de Noordzee. De ngo’s claimen gesloten gebieden op locaties waar vissers hun vangstbestekken hebben. De mogelijkheid om op aantrekkelijke locaties te vissen neemt zienderogen af. De vissers vrezen op die manier verbanning van de Noordzee!!