KOTTERVLOOT

DIVERSITEIT NEDERLANDSE, BELGISCHE EN DUITSE KOTTERVLOOT

De  vissersvloot is weliswaar bescheiden in omvang maar vrij divers. De verschillende vissersvaartuigen kunnen niet over één kam geschoren worden. We onderscheiden vijf verschillende type vissersvaartuigen:

  • Pulskotter
  • Boomkorkotter
  • Flyshooter
  • Twinrigger
  • Garnalenkotter

De benaming van het type vaartuig is veelal gerelateerd aan de vangsttechniek:

  • Een pulskotter vist met een innovatief net dat gebruik maakt van elektrische pulsen.
  • Een boomkorkotter maakt gebruik van het traditionele boomkortuig of de sumwing. De sumwing is een aerodynamische vleugel die de weerstand verlaagt.
  • Een flyshooter is uitgerust met één relatief klein en licht net dat men met een snelheid van krap twee mijl per uur over de bodem wordt voortgesleept.
  • Een twinrigger is doorgaans een relatief kleine kotter (van ongeveer 27 meter) met gering vermogen die twee en soms vier kleine netten voortsleept.
  • Garnalenkotters zijn allemaal kleiner dan 24 meter en slepen aan weerszijden twee lichte garnalenkorren voort.